Regulamin Wronika

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W RASZYNIE Boisko wielofunkcyjne jest obiektem sportowym zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej               w Raszynie. Obiekt jest zarządzany i administrowany przez Szkołę Podstawową w Raszynie. Obiekt jest użytkowany i animowany przez Centrum Sportu Raszyn. Możliwość korzystania z obiektu sportowego, jako boiska wielofunkcyjnego mają użytkownicy wg ustalonego harmonogramu.