Seniorzy sala

            Zajęcia gimnastyczne przeznaczone dla członków Klubów Seniora z terenu Gminy Raszyn. Miejscem zajęć są sale gimnastyczne: w Centrum Kultury w Raszynie, w Klubie Seniora na Falentach oraz w sali parafialnej kościoła w Sękocinie. Prowadzącym jest Pan Robert Jancik - wykwalifikowany instruktor. Celem zajęć jest zadbanie o dobrą kondycję i formę