„MAZOWIECKI FESTIWAL NAD RASZYNKĄ. Razem tworzymy Mazowsze”

Drodzy Mieszkańcy! Do 18 czerwca 2023 roku trwa głosowanie na projekty w Budżecie Obywatelskim Mazowsza.

Wśród projektów jest także projekt dla Raszyna o nazwie:

„MAZOWIECKI FESTIWAL NAD RASZYNKĄ. Razem tworzymy Mazowsze”

Kategoria: podregionalne

Numer projektu: 357

Głosujemy: https://bom.mazovia.pl/glosowanie…Otworzy się w nowej karcie

Kto głosuje: wszyscy mieszkańcy Województwa Mazowieckiego, również niepełnoletni za pośrednictwem rodziców. Głosuje cale Mazowsze.

Wartość projektu: 198 500 zł.

Cel projektu: kultura i tradycja, sport i rekreacja, integracja społeczna w Parku Raszyńskim położonym nad rzeką Raszynką, obok Pałacu w Falentach i parku krajobrazowego. Kulminacyjną częścią będzie koncert zespołu folklorystycznego np. Pruszkowiacy, puszczanie wianków do rzeki, potańcówka na dechach dla dorosłych oraz dyskoteka Silent Disco dla dzieci i młodzieży. Celem nadrzędnym i osią projektu jest poznawanie kultur, lokalnych tradycji i zwyczajów oraz budowanie trwałych relacji pomiędzy mieszkańcami Mazowsza. Dla wszystkich uczestników będzie to wyjątkowe doświadczenie, które stworzy kapitał społeczny na przyszłość dla Mazowsza.

Ogólnodostępna impreza skierowana jest do szerokiego grona mieszkańców, od tych najmłodszych do najstarszych i ma stanowić element integracji pokoleń, jak również element integracji mieszkańców z osobami niepełnosprawnymi, dla których zostanie przygotowany dostęp i aktywny udział we wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach festiwalu.

Zapraszamy do głosowania! Każdy głos jest ważny dla Raszyna!