INTERAKTYWNY QUIZ WIEDZY O RASZYNIE.

Czy Raszyn jest gotowy na coś nowego!!! Startujemy!!!

INTERAKTYWNY QUIZ WIEDZY O RASZYNIE !!!

To nowy projekt Centrum Sportu Raszyn, jakiego jeszcze nie było! Quiz będzie przeprowadzony w formie widowiska edukacyjnego z udziałem publiczności. Cel:  upowszechnianie bogatej historii Gminy Raszyn oraz integracja społeczności.

ORGANIZATOR: Centrum Sportu Raszyn i Gmina Raszyn

PATRONAT MEDIALNY: Przegląd Regionalny

MIEJSCE: Centrum Sportu Raszyn

DATA: 19 maja 2023 r. , godz.: 19:00

 • 8 OBSZARÓW TEMATYCZNYCH ZAWARTYCH W QUIZIE: Bitwa pod Raszynem; Zabytki w Gminie Raszyn; Rezerwat Przyrody w Gminie Raszyn; Sport w Gminie Raszyn; Kultura w Gminie Raszyn; Edukacja w Gminie Raszyn; OSP w Gminie Raszyn; Ciekawostki z Raszyna.

W każdą środę przez najbliższe 7 tygodni będziemy publikować artykuły do ww obszarów tematycznych, z których następnie zostaną stworzone pytania do Quizu.

UCZESTNICY QUIZU: zaproszone przez organizatora 3-osobowe drużyny reprezentacyjne wraz z minimum 10-osobową drużyną kibiców.

DRUŻYNY – organizator do uczestnictwa zaprasza następujące drużyny:

 • Drużyna 1: RADA GMINY RASZYN
 • Drużyna 2: URZĄD GMINY RASZYN
 • Drużyna 3: SP RASZYN
 • Drużyna 4: ZSP ŁADY
 • Drużyna 5: SP SĘKOCIN
 • Drużyna 6: PRZEDSZKOLA
 • Drużyna 7: CENTRUM KULTURY RASZYN
 • Drużyna 8: CENTRUM SPORTU RASZYN
 • Drużyna 9: STOWARZYSZENIE RODZIN ABSTYNENCKICH ARKA
 • Drużyna 10: KS RASZYN
 • Drużyna 11: UKS ŁADY
 • Drużyna 12: GKS PODOLSZYN
 • Drużyna 13: UKS ORLĘTA
 • Drużyna 14: UKS GOS RASZYN
 • Drużyna 15: IKA POLAND
 • Drużyna 16: OSP RASZYN
 • Drużyna 17: OSP FALENTY
 • Drużyna 18: OSP DAWIDY
 • Drużyna 19: MIESZKAŃCY I
 • Drużyna 20: MIESZKAŃCY II
 • Gwarantujemy: doskonałą zabawę, dużą dawkę emocji, sportowe współzawodnictwo, wyjątkowych sponsorów, atrakcyjne nagrody!
 • Więcej informacji: REGULAMIN QUIZU – https://static2.przegladregionalny.pl/data/wysiwig/05-zdjecia-wydarzenia/INTERAKTYWNY%20QUIZ%20WIEDZY%20O%20RASZYNIE%20-%20REGULAMIN.pdf