Rekrutacja 2022!!

Szanowni Państwo,

Centrum Sportu Raszyn uprzejmie informuje, że w dniu 1 sierpnia od godziny 6:00 rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym 2022/2023. Rekrutacja zakończy się 15 sierpnia o godzinie 22:00.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci i młodzież urodzone w latach 2002-2017. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane:

  • drogą elektroniczną na adres e-mail: basen@raszyn.pl
  • na pływalni Centrum Sportu Raszyn przy ul. Sportowej 30

Osoby, które będą zgłaszały uczestników drogą elektroniczną proszone są o podanie następujących informacji:

  1. Imię i nazwisko dziecka
  2. Rok urodzenia dziecka
  3. Nr telefonu i adres e-mail.
  4. Określenie grupy zaawansowania (nauka od podstaw, średnio-zaawansowany, doskonalenie pływania)
  5. Preferowany czas zajęć (wskazać dni tygodnia, bądź weekend)

6. Czy rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało na zajęcia nauki/doskonalenia pływania organizowane przez CSR, grupowe lub indywidualne.

Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne w przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Kontakt telefoniczny lub mailowy pomiędzy Centrum Sportu Raszyn a zgłoszonymi osobami będzie prowadzony w celu ustalenia terminów prowadzonych zajęć.

Administratorem danych osobowych kandydatów na zajęcia jest Centrum Sportu Raszyn (05-090) przy ul. Sportowej 30 w Raszynie, reprezentowany przez Dyrektora.

Wszelkie informacje odnośnie wyników rekrutacji będą podawane najwcześniej od 1 września 2022 r.