Grand Prix IKA POLAND 2021

30 maja 2021 r. Centrum Sportu Raszyn będzie gościło zawodników z całej Polski biorących udział w Grand Prix IKA POLAND 2021. W zawodach wezmą udział dzieci od 6 r.ż. aż do weteranów i będą podzielone na konkurencje:

Kata
Kumite fantom
Kumite sanbon shobu
Kumite ippon shobu

Najliczniejsza będzie drużyna z Raszyna ponieważ wystartuje ponad 50 osób! W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom każda kategoria wiekowa będzie miała wyznaczoną godzinę, aby zminimalizować możliwość mieszania się zawodników.

Zapraszamy wszystkich do kibicowania!