Otwarcie Boiska Orlik

Zasady udostępnienia obiektu boiska Orlik infrastruktury sportowej Centrum Sportu Raszyn w czasie trwania pandemii COVID-19 (zgodnie z wytycznymi Kancelarii Premiera Rady Ministrów oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki):

 1. Udostępnione zostaje boisko Orlik na ulicy Pruszkowskiej, na których jednocześnie wprowadza się limit osób na nich przebywających.
 2. Obiekt otwarty jest w godzinach 11.00-19.00 od poniedziałku do niedzieli.
 3. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji boiska.
 4. Z obiektu można korzystać wyłącznie w celach rekreacyjnych.
 5. Zabrania się prowadzenia jakichkolwiek zajęć grupowych oraz indywidualnych (do odwołania).
 6. Na terenie obiektu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:
  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób – max 6 osób każde boisko,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do instruktora pełniącego dyżur osób wchodzących na obiekt: ilość osób),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego,
  • do odwołania CSR nie wypożycza sprzętu treningowego,
  • ławki na obiekcie są ustawione w bezpiecznej odległości od siebie, prosimy o ich nie przestawianie,
 7. Pozostała infrastruktura Centrum Sportu Raszyn pozostaje zamknięta do odwołania. .

Uprzejmie prosimy o wdrożenie wzajemnej kontroli wśród uczestników przebywających na obiekcie, służącej zachowaniu wymienionych wyżej procedur

Powyższe procedury obowiązują do odwołania. O kolejnych zmianach CSR będzie informowało po analizie sytuacji panującej w kraju.