Seminarium Antydopingowe


Prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów Mariusz Jędra oraz Dyrektor Centrum Sportu Raszyn Katarzyna Klimaszewska serdecznie zapraszają raszyńskie Kluby Sportowe, sekcje, trenerów, a przede wszystkim zawodników na pierwsze organizowane w Gminie Raszyn międzynarodowe „Seminarium antydopingowe”. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, dnia 15 listopada, o g. 15:00 w sali konferencyjnej CSR. Przedstawiciele ruchu sportowego z terenu Gminy Raszyn wraz z przybyłymi na Turniej Wyszehradzki w Podnoszeniu Ciężarów gośćmi i sportowcami z Polski, Czech, Węgier i Słowacji, który odbędzie się dzień później,  będą mieli możliwość uczestnictwa w seminarium dotyczącym globalnego programu antydopingowego, jego praktyk i procesów. Podczas konferencji zostaną przedstawione kierunki polityki antydopingowej na najbliższe lata. Na konferencji będzie prowadzony wykład i debata dot. globalnego programu antydopingowego, jego praktyk i procesów wraz ze Światowym Kodeksem Antydopingowym, który wejdzie w życie 1 stycznia 2021 roku. Seminarium poprowadzi wykładowca z Polskiej Agencji Antydopingowej „Polada”. Przedstawimy statystyki globalne oraz lokalne dotyczące poszczególnych państw, z podziałem na dyscypliny sportowe. W związku z tym, że niebawem szefem Światowej Agencji Antydopingowej zostanie Polak, dziś Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, problemy antydopingu nabierają dla polskiego sportu szczególnego znaczenia.
Uwaga:
Prosimy raszyńskie Kluby Sportowe o imienne zgłoszenia uczestników konferencji do dnia 14

abstract geometric orange background