Rekrutacja 2018/2019

Szanowni Państwo,

Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie uprzejmie informuje, że w dniu 6 sierpnia od godziny 6:00 rozpoczyna się rekrutacja na zajęcia nauki i doskonalenia pływania w roku szkolnym 2018/2019. Rekrutacja zakończy się 19 sierpnia o godzinie 22:00.

W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci urodzone w latach 2001-2013. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia będą przyjmowane drogą elektroniczną na adres e-mail: rulewicz@raszyn.pl oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 na przygotowanych formularzach.

Osoby, które będą zgłaszały uczestników drogą elektroniczną proszone są o podanie następujących informacji:

1. Imię i nazwisko dziecka

2. Rocznik dziecka

3. Nr telefonu i adres e-mail.

4. Określenie grupy zaawansowania (nauka od podstaw, średnio-zaawansowany, doskonalenie pływania)

5. Preferowany czas zajęć (wskazać dni tygodnia, bądź weekend)

6. Czy rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało na zajęcia nauki/doskonalenia pływania organizowane przez GOS, grupowe lub indywidualne.

Wysłanie zgłoszenie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są niezbędne w przeprowadzeniu procesu rekrutacji. Kontakt telefoniczny lub mailowy pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Sportu a zgłoszonymi osobami będzie prowadzony w celu ustalenia terminów prowadzonych zajęć.

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Gminny Ośrodek Sportu
(05-090) przy ul. Sportowej 30 w Raszynie, reprezentowany przez Dyrektora.

 

Wszelkie informacje odnośnie wyników rekrutacji będą podawane najwcześniej od 27 sierpnia 2018 r.

 

Z wyrazami szacunku,

Rafał Ulewicz

GOS w Raszynie