Mokre Mikołajki zasady zgłoszeń

REGULAMIN MOKRYCH MIKOŁAJKÓW 2017

 

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Mokre Mikołajki 2017 jest Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie.
 2. Mokre Mikołajki 2017 (zwane dalej imprezą) odbywają się 8 grudnia br w godzinach od 17:00 do 21:00
 3. Udział w imprezie jest bezpłatny. Rodzic dziecka lub jego prawny opiekun opłaca bilet wstępu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 4. Uczestnikiem imprezy może być dziecko lub młodzież ucząca się, która nie ukończyła 18. roku życia. Dziecko, które nie ukończyło 7. roku życia może uczestniczyć w imprezie pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, Mokre Mikołajki odbywać się będą w 4 grupach godzinowych:

1 w godzinach 17:00 – 17:45

2 w godzinach 18:00 – 18:45

3 w godzinach 19:00 – 19:45

4 w godzinach 20:00 – 20:45

 

 1. Każdy uczestnik powinien w momencie zapisu wskazać grupę godzinową. W przypadku braku wskazania zostanie on przydzielony do danej grupy wg kolejności zgłoszenia.
 2. Maksymalna ilość uczestników przebywająca jednocześnie w danej grupie godzinowej wynosi 80.
 3. Zapisu można dokonać w kasie pływalni GOS w Raszynie przy ul. Sportowej 30 lub telefonicznie pod numerem: 506 715 476. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, rok urodzenia oraz numer telefonu. Zapisy uczestników będą przyjmowane: osobiście w godzinach pracy pływalni GOS, telefonicznie w dni powszednie w godzinach od 8 do 16 w nieprzekraczalnym terminie do 7 grudnia 2017 r.
 4. Uczestnictwo w imprezie jest dobrowolne, jednakże wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu i polityki prywatności oraz Regulaminu Ogólnego GOS i Regulaminu Pływalni GOS.
 5. Uczestników obowiązuje strój zgodny z postanowieniami regulaminu pływalni, czyli w szczególności: strój kąpielowy, czepek oraz klapki basenowe.
 6. Nad bezpieczeństwem dzieci będą czuwać wykwalifikowani ratownicy oraz instruktorzy GOS (zwani dalej animatorami).
 7. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalą się od miejsca animacji.
 8. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 9. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 10. Niniejszy regulamin obowiązuje w dniu 8 grudnia 2017 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 na terenie pływalni GOS przy ul. Sportowej 30.

Dyrektor GOS