Podziękowania dla ratowników za udaną akcję ratunkową w dniu 11 kwietnia 2017 r.

Dyrekcja Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie

pragnie złożyć serdeczne podziękowania

Panu Piotrowi Koprowi

Panu Mariuszowi Lenartowi

Panu Waldemarowi Wietesce

za poświęcenie, odwagę

i postawę godną naśladowania

w przeprowadzonej akcji ratunkowej

oraz uratowanie życia tonącemu mężczyźnie.

Akcja przeprowadzona z Pana udziałem

była wyrazem rzetelności, fachowości

i profesjonalizmu.

Dyrektor

mgr Katarzyna Klimaszewska