Dane kontaktowe

Gminny Ośrodek Sportu

ul. Sportowa 30
05 – 090 Raszyn

tel/fax. (0-22) 720 19 08, 720 19 16 wew.:

nadzór 16
sekretariat 12
faks 19
księgowość 18
recepcja 17

www.basenraszyn.pl
e – mail: basen@raszyn.pl
NIP: 534 – 21 – 25 – 167
REGON 016364913

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu – Katarzyna Klimaszewska

Zastępca dyrektora ds. promocji i rozwoju sportu – Marcin Borsuk
tel. 0 – 22 720 19 16 wew. 16, e-mail: mborsuk@raszyn.pl

 

Specjalista ds. sekretariatu i kadr – Teresa Pluta
tel. 0 – 22 720 19 08 wew. 12,    e-mail: basen@raszyn.pl

Specjalista ds. promocji i reklamy – Rafał Ulewicz
tel. 0 – 22 720 19 16 wew. 16, e-mail: rulewicz@raszyn.pl

Specjalista ds. utrzymania i eksploatacji pływalni – Krzysztof Suchocki

tel. 0 – 22 720 19 16 wew. 16

Specjalista ds. utrzymania i eksploatacji obiektów sportowych – Grzegorz Woicki
tel. 0 – 22 720 19 16 wew. 16, e-mail: basen@raszyn.pl

 

 

Główna Księgowa – Dorota Strzębała
tel. 0 – 22 720 19 08 wew. 18,    e-mail: dstrzebala@raszyn.pl

 

Główny Kasjer – Ewa Mizerska
tel. 0 – 22 720 19 08 wew. 18,    e-mail: emizerska@raszyn.pl