Wyniki badań wody basenowej wrzesień 2017 r.

Szanowni Państwo, Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji: JARS sp. z o.o. Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia

Pływalnia GOS przy ul. Sportowej 30

Basen składa się z niecki sportowej o wymiarach 25,00 m x 12,5 m oraz niecki rekreacyjnej, Dla najmłodszych dzieci oraz ich opiekunów dostępny jest brodzik o głębokości 30 cm. Basen jest czynny przez 7 dni w tygodniu od godziny 6:00 do 22:00 za wyjątkiem niektórych Świąt państwowych oraz kościelnych. Ostatni