Mokre Mikołajki zasady zgłoszeń

REGULAMIN MOKRYCH MIKOŁAJKÓW 2017   Organizatorem wydarzenia pn. Mokre Mikołajki 2017 jest Gminny Ośrodek Sportu w Raszynie. Mokre Mikołajki 2017 (zwane dalej imprezą) odbywają się 8 grudnia br w godzinach od 17:00 do 21:00 Udział w imprezie jest bezpłatny. Rodzic dziecka lub jego prawny opiekun opłaca bilet wstępu zgodnie z obowiązującym