Wyniki badań wody basenowej październik 2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Fizykochemia 19 października 2017 r.

A_709_10_2017_F_3

A_709_10_2017_F_2

A_709_10_2017_F_1

Mikrobiologia 19 października 2017 r.

A_709_10_2017_M_2

A_709_10_2017_M_1

Fizykochemia 12 października 2017 r.

A_3730_09_2017_F_1

A_1363_10_2017_F_2

Fizykochemia 5 października 2017 r.

A_3730_09_2017_F_1

A_3730_09_2017_F_2

A_3730_09_2017_F_3

A_3730_09_2017_F_4

A_3730_09_2017_F_5