Wyniki badań wody basenowej grudzień 2017 r./ styczeń 2018 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Fizykochemia 11 stycznia 2018 r.

A_3975_12_2017_F_1

Mikrobiologia 11 stycznia 2018 r.

A_3975_12_2017_M_1

Mikrobiologia 4 stycznia 2018 r.

A_3760_12_2017_M_1

A_3760_12_2017_M_2

A_3760_12_2017_M_3

A_3760_12_2017_M_4

A_3760_12_2017_M_5

Fizykochemia 4 stycznia 2018 r.

A_3760_12_2017_F_1

A_3760_12_2017_F_2

A_3760_12_2017_F_3

A_3760_12_2017_F_4

A_3760_12_2017_F_5

A_3760_12_2017_F_6

Fizykochemia 28 grudnia 2017 r.

A_2684_12_2017_F_1

Mikrobiologia 28 grudnia 2017 r.

A_2684_12_2017_M_1

Fizykochemia 21 grudnia 2017 r.

A_1340_12_2017_F_1

A_1340_12_2017_F_2

A_1340_12_2017_F_3

A_1340_12_2017_F_4

A_1340_12_2017_F_5

A_1340_12_2017_F_6

Mikrobiologia 21 grudnia 2017 r.

A_1340_12_2017_M_1

A_1340_12_2017_M_2

A_1340_12_2017_M_3

A_1340_12_2017_M_4

Fizykochemia 7 grudnia 2017 r.

A_4169_11_2017_F_1

A_4169_11_2017_F_2

A_4169_11_2017_F_3

A_4169_11_2017_F_4

A_4169_11_2017_F_5

Mikrobiologia 7 grudnia 2017 r.:

A_4169_11_2017_M_1

A_4169_11_2017_M_2

A_4169_11_2017_M_3

A_4169_11_2017_M_4

A_4169_11_2017_M_5