Wyniki badań wody basenowej kwiecień 2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Wyniki badań wody 24.04.2017 (proszę kliknąć w poniższy link w celu otwarcia raportu):

A_2294_04_2017_F_1

A_2294_04_2017_M_1

Wyniki badań wody 18.04.2017 (proszę kliknąć w poniższy link w celu otwarcia raportu):

A_404_04_2017_F_1

A_404_04_2017_F_2

A_404_04_2017_F_3

A_404_04_2017_M_1

Wyniki badań wody 10.04.2017 (proszę kliknąć w poniższy link w celu otwarcia raportu):

A_197_04_2017_F_1

A_197_04_2017_M_1

Wyniki badań wody 6.04.2017 (proszę kliknąć w poniższy link w celu otwarcia raportu):

A_154_04_2017_M_1

A_154_04_2017_M_2

A_154_04_2017_M_3

A_154_04_2017_M_4

A_154_04_2017_M_5

A_154_04_2017_F_1

A_154_04_2017_F_2

A_154_04_2017_F_3

A_154_04_2017_F_4

A_154_04_2017_F_5