Wyniki badań wody basenowej wrzesień 2017 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Wyniki badań mikrobiologicznych z dnia 31 sierpnia 2017 r.

A_315_08_2017_M_1

A_315_08_2017_M_2

A_315_08_2017_M_3

Wyniki badań fizykochemicznych z dnia 31 sierpnia 2017 r.

A_315_08_2017_F_1

A_315_08_2017_F_2

Wyniki badań fizykochemicznych z dnia 7 września 2017 r.

A_3732_08_2017_F_1

A_3732_08_2017_F_2

A_3732_08_2017_F_3

A_3732_08_2017_F_4

A_3732_08_2017_F_5

Wyniki badań mikrobiologicznych z dnia 7 września 2017 r.

A_3732_08_2017_M_1

A_3732_08_2017_M_2

A_3732_08_2017_M_3

A_3732_08_2017_M_4

A_3732_08_2017_M_5

A_3732_08_2017_M_6

A_3732_08_2017_M_7

A_3732_08_2017_M_8

A_3732_08_2017_M_9

A_3732_08_2017_M_10

A_3732_08_2017_M_11

A_3732_08_2017_M_12

A_3732_08_2017_M_13