Wyniki badań wody basenowej wrzesień/październik 2018 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Fizykochemia 22 listopada 2018 r.

A_1524_11_2018_F_1

Mikrobiologia 22 listopada 2018 r.

A_1524_11_2018_M_1

Fizykochemia 15 listopada 2018 r.

A_5724_10_2018_F_1

A_5724_10_2018_F_2

A_5724_10_2018_F_3

A_5724_10_2018_F_4

A_5724_10_2018_F_5

Mikrobiologia 15 listopada 2018 r.

A_5724_10_2018_M_1

A_5724_10_2018_M_2

A_5724_10_2018_M_3

A_5724_10_2018_M_4

A_5724_10_2018_M_5

Mikrobiologia 25 października 2018 r.

A_2155_10_2018_M_1

A_2155_10_2018_M_2

A_2155_10_2018_M_3

A_4192_10_2018_M_1

A_4192_10_2018_M_2

Fizykochemia 18 października 2018 r.

A_1092_10_2018_F_1_P_1

A_1092_10_2018_F_1

Mikrobiologia 18 października 2018 r.

A_1092_10_2018_M_1

A_1092_10_2018_M_1_P_1

Fizykochemia 11 października 2018 r.

A_4287_09_2018_F_1_P_1

A_4287_09_2018_F_2

A_4287_09_2018_F_2_P_1

A_4287_09_2018_F_3

A_4287_09_2018_F_3_P_1

A_4287_09_2018_F_4

A_4287_09_2018_F_4_P_1

A_4287_09_2018_F_5

A_4287_09_2018_F_5_P_1

Mikrobiologia 11 października 2018 r.

A_1944_10_2018_M_1_P_1

A_1944_10_2018_M_1

A_4287_09_2018_M_1

A_4287_09_2018_M_1_P_1

A_4287_09_2018_M_2

A_4287_09_2018_M_2_P_1

A_4287_09_2018_M_3

A_4287_09_2018_M_3_P_1

A_4287_09_2018_M_4

A_4287_09_2018_M_4_P_1

A_4287_09_2018_M_5

A_4287_09_2018_M_5_P_1

Mikrobiologia 4 października 2018 r.

A_3452_09_2018_M_1_P_1

Fizykochemia 4 października 2018 r.

A_3452_09_2018_F_1

A_3452_09_2018_F_1_P_1

Mikrobiologia 27 września 2018 r.

A_1520_09_2018_M_1

A_1520_09_2018_M_2

A_1520_09_2018_M_3

A_1520_09_2018_M_4

Fizykochemia 20 września 2018 r.

A_1059_09_2018_F_1

A_1059_09_2018_F_2

Mikrobiologia 20 września 2018 r.

A_1059_09_2018_M_1

Fizykochemia 13 września 2018 r.

A_145_09_2018_F_1

A_145_09_2018_F_2

A_145_09_2018_F_3

A_145_09_2018_F_4

A_145_09_2018_F_5

Mikrobiologia 13 września 2018 r.

A_145_09_2018_M_1

A_145_09_2018_M_2

A_145_09_2018_M_3

A_145_09_2018_M_4

A_145_09_2018_M_5

A_145_09_2018_M_6

A_145_09_2018_M_7

A_145_09_2018_M_8

A_145_09_2018_M_9

A_145_09_2018_M_10

A_145_09_2018_M_11

A_145_09_2018_M_12