Wyniki badań wody basenowej kwiecień – maja 2018 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, iż  analiza i  badania wody na pływalni Gminnego Ośrodka Sportu w Raszynie przy ul. Sportowej 30 realizowane są przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji:
JARS sp. z o.o.

Częstotliwość poboru próbek, zakres badań, metodyki referencyjne analiz wody  oraz wymagania mikrobiologiczne    i parametry fizykochemiczne określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. (Dz. U. 2015 poz 2016).

Fizykochemia 29 maja 2018 r.

A_2043_05_2018_F_1

Mikrobiologia 29 maja 2018 r.

A_3923_05_2018_M_1

A_3923_05_2018_M_2

A_2043_05_2018_M_1

Fizykochemia 24 maja 2018 r.

A_1763_05_2018_F_1

A_1763_05_2018_F_2

A_1763_05_2018_F_3

Mikrobiologia 24 maja 2018 r.

A_1763_05_2018_M_1

A_1763_05_2018_M_2

A_1763_05_2018_M_3

A_1763_05_2018_M_4

Mikrobiologia 15 maja 2018 r.

A_3791_04_2018_M_1

A_3791_04_2018_M_2

Fizykochemia 15 maja 2018 r.

A_3791_04_2018_F_1

Mikrobiologia 10 maja 2018 r.

A_3778_04_2018_M_1

A_3778_04_2018_M_2

A_3778_04_2018_M_3

A_3778_04_2018_M_4

Fizykochemia 10 maja 2018 r.

A_3778_04_2018_F_1

A_3778_04_2018_F_2

A_3778_04_2018_F_3

A_3778_04_2018_F_4

A_3778_04_2018_F_5

Fizykochemia 26 kwietnia 2018 r.

A_2380_04_2018_F_1

Mikrobiologia 26 kwietnia 2018 r.

A_2380_04_2018_M_1

Fizykochemia 19 kwietnia 2018 r.

A_651_04_2018_F_3

Fizykochemia 12 kwietnia 2018 r.

A_4943_03_2018_F_1

Mikrobiologia 12 kwietnia 2018 r.

A_4943_03_2018_M_1

Mikrobiologia 5 kwietnia 2018 r.

A_4412_03_2018_M_1

A_4412_03_2018_M_2

A_4412_03_2018_M_3

A_4412_03_2018_M_4

A_4412_03_2018_M_5

Fizykochemia 5 kwietnia 2018 r.

A_4412_03_2018_F_5

A_4412_03_2018_F_4

A_4412_03_2018_F_3

A_4412_03_2018_F_2

A_4412_03_2018_F_1

Mikrobiologia 22 marca 2018 r.

A_1737_03_2018_M_1 (1)

Fizykochemia 22 marca 2018 r.

A_1737_03_2018_F_1

A_1737_03_2018_F_2

Fizykochemia 15 marca 2018 r.

A_176_03_2018_F_1

A_176_03_2018_F_2

A_176_03_2018_F_3

A_176_03_2018_M_4 (1)

Mikrobiologia 15 marca 2018 r.

A_176_03_2018_M_1

A_176_03_2018_M_2

A_176_03_2018_M_3

Fizykochemia 1 marca 2018 r.

A_3161_02_2018_F_1

A_3161_02_2018_F_2

A_3161_02_2018_F_3

A_3161_02_2018_F_4

A_3161_02_2018_F_5

Mikrobiologa 1 marca 2018 r.

A_3161_02_2018_M_1

A_3161_02_2018_M_2

A_3161_02_2018_M_3

A_3161_02_2018_M_4

A_3161_02_2018_M_5

A_3161_02_2018_M_6

A_3161_02_2018_M_7

A_3161_02_2018_M_8

A_3161_02_2018_M_9

A_3161_02_2018_M_10

A_3161_02_2018_M_11

A_3161_02_2018_M_12

A_3161_02_2018_M_13